Meme Kanserini Artıran Risk Faktörleri

Meme Kanserini Artıran Risk Faktörleri

Meme Kanserini Artıran Risk Faktörleri

Helsinki Üniversitesi'nden araştırmacı Sanna Heikkinen ve Finnish Cancer Registry (Finlandiya Kanser Kayıt Ofisi) , hormonal kontraseptiflerin ve saç boyalarının meme kanseri risk faktörleri spektrumuna olan katkısını yakın tarihli bir doktora tezinde değerlendirdi.

Analiz, 8000 meme kanseri hastasından ve 20.000 Finlandiya'dan gelen kontrollerden, kendi kendini raporlayan anket verilerini içeriyor.

Elde edilen sonuçlara göre, bakır rahim içi cihaz kullanan kadınlarla karşılaştırıldığında, hormonal rahim içi cihaz kullanımı menopoz sonrası kadınlarda meme kanseri riski % 52 artış gözlemlendi.

Buna karşın, diğer hormonal kontraseptiflerin kullanımı bunun tersine, hormonal kontraseptif kullanmayan kadınlarla karşılaştırıldığında, 50 yaşın altındaki genç kadınlarda % 32 daha yüksek meme kanseri riski taşıyordu.

Ayrıca, saçlarını boyayan kadınlarda göğüs kanseri riskinde % 23 'lük bir artış gözlendi.

Yaş, meme kanserinin en önemli risk faktörüdür. Ancak bu çalışma, hormonal rahim içi cihazların kullanımının meme kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını göstermektedir.

Bu faktörlerin rollerini doğrulamak için, hormonal kontraseptiflerin, özellikle de hormonal rahim içi cihazların ve saç boyalarının etkileri üzerinde daha ileri düzey araştırmalar ve muhtemelen çalışma düzeni gereklidir.

Bu faktörlerin birçoğu son on yılda Finlandiya dahil olmak üzere Batı ülkelerinde önemli ölçüde daha yaygın hale geldi.

Heikkinen yaptığı araştırmada, çok yaygın olarak bulunan fırsatçı mamografinin miktarını araştırdı. Cevap verenlerin % 60'ından fazlası tarama yaşından önce 50 mamografi çektiğini bildirmiştir.

Fırsatçı Mamaografi ( Tarama ) 

Kadınların kendi istekleri ya da doktorlarının önerileri doğrultusunda gerçekleştirilen taramalardır.  Çok etkili değildir, çünkü taranan kadınların önemli bir kısmı risk grubunda olmayabilir. Yüksek risk grubunda olan kadınlar taranmamış olabilir ya da kadınlar düzensiz aralıklarla taranmış olabilir.

Heikkinen, "Kadınlar, radyasyon yükü toplamak ve yanlış pozitif veya negatif bulguların potansiyel sonuçları gibi fırsatçı mamografinin zararlarından daha geniş kapsamlı olarak haberdar edilmelidir" diyor.

Heikkinen, "Göğüs kanserinde en büyük risk faktörü  yaş ve bilinen yaşam tarzıyla ilişkili risk faktörleri arasında ilk doğumun geç yaşlarda olması, az sayıda çocuk, yüksek alkol tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzı var" diye vurguluyor.

Yorum Gönder

0 Yorumlar