Gelişmiş Ülkeler Sıralaması, En Gelişmiş Ülkeler

Gelişmiş Ülkeler Sıralaması, En Gelişmiş Ülkeler

Gelişmiş Ülkeler Sıralaması, En Gelişmiş Ülkeler

Uluslararası alanda ülkelerin birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu ve vatandaşlarına çok farklı olanaklar sunduğu görülmektedir. Bazı ülkelerde halk hem maddi olarak hem de haklar olarak oldukça fazla imkanlara sahip olarak yaşamaktadır. Bu durum o ülkenin garı safi milli hasıla istatistiklerinin değerlendirilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Devletin halkına yüksek yaşam kalitesi sunması gelişmişlik oranlarıyla doğru orantılıdır. Yani halk refah içinde yaşıyor ise o ülkede gelişmişlik düzeyi bir başka deyişle en gelişmiş ülkeler de yüksek olmaktadır.

En Gelişmiş Ülkelerin Belirlenmesinde Kullanılan Kıstaslar

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde bazı ölçütler kullanılmaktadır. Bu sıralamaya giren ülkelerin her birinin siyasi, sosyal ve ekonomik özellikleri farklı olduğu için bütün bu farklılıkların tek bir ölçütle değerlendirilmesi ve sıralama yapılması uygun olmamaktadır. Gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde kullanılan en önemli ölçüt kişi başına düzel milli gelir oranı olarak gösterilmektedir. Gelişmişlik eskide sadece maddi olarak değerlendirilirken şimdilerde sosyal, kültürel yaşantı, sosyal ve ekonomik tüm imkanlar gelişmişlik kıstasları olarak değerlendirilmektedir.

Ekonomik gelişmişliğin sosyal olayların önüne geçemediğinin fark edilmesi üzerine gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde “İnsani Gelişme Raporu” yayınlanmaya başlamıştır. Bu rapor ile ülkelerdeki insan hakları, yaşam uzunluğu, çocuk hakları, kadına verilen değer, okula gitme oranı gibi pek çok kriter ile birlikte kişi başına düşen milli gelirin birlikte hesaplanması ile birlikte gelişmişlik düzeyi sıralaması ortaya çıkmaktadır.

Gelişmiş Ülkeler Sıralamasında Türkiye’nin Yeri

Amerika’da yayınlanan "US World News and Report" dergisi yaptığı araştırmalar ve değerlendirmeler sonucunda dünyanın en iyi ülkelerini gösteren bir sıralama hazırlamıştır. Bu sıralamada 80 ülke bulunmaktadır. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri genellikle Avrupa’dan çıkmaktadır. "US World News and Report" dergisi bu araştırmayı yaparken 60 kadar kriteri göz önünde bulundurarak 36 ülkeden 22 bine yakın kişi ile bir anket yapmışlardır. Bu anketlerin sonuçların değerlendirilmesi ile ortaya çıkan sıralamada birinciliği İsviçre alırken Türkiye 80 ülke arasında 36.sırada yer almaktadır. Geçen yıl Almanya birinci olurken bu yıl birinciliği İsviçre’ye kaptırmış durumdadır. Türkiye geçen yıl 30. Sırada iken bu yıl 36.sıraya gerilemiş durumdadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar